Ladda ner metadata
Artobservationer (databaser) Antal observationer Antal publika observationer
Artportalen (SLU Artdatabanken) info 98 547 746 97 997 441
Observationsdatabasen (SLU Artdatabanken) info 697 484 0
MVM (Miljödata MVM, SLU) info 1 194 609 1 194 609
Sjöprovfiskedatabasen NORS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 4 708 471 4 708 471
Elfiskeregistret SERS (Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 512 311 512 311
Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM) (Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring (UC-WRAM), SLU) info 7 906 7 906
Shark SMHI (SMHI) info 748 226 748 226
Kustfiskdatabasen (KUL). (Kustlaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 274 291 274 291
Ringmärkningscentralen via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 4 821 039 4 811 970
Tumlare (NRM) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 2 191 2 191
Entomologiska samlingarna (NHRS) via GBIF (Naturhistoriska riksmuseet) info 35 528 35 525
Svenska Malaisefälle projektet (SMTP) via GBIF (Stiftelsen Station Linné) info 95 992 95 992
Virtuella Herbariet (Umeå universitet) info 1 678 060 1 673 271
Musselportalen (SLU Artdatabanken) info 15 879 15 879
Fiskdata2 (FD2) (Havsfiskelaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU) info 911 911
Summa 113 340 644 112 078 994
Minst en datakälla måste väljas