Nytt API för observationer Publicerad: 25 november 2021

Nu finns Species Observation System API publikt tillgängligt för att hämta observationsdata ur en rad olika svenska datakällor, däribland Artportalen. API:et finns tillgängligt via SLU Artdatabankens utvecklarportal och teknisk dokumentation finns tillgänglig på GitHub. Flertalet applikationer använder redan nu API:et, exempelvis SLU Artdatabankens Fyndkartor

SOAP-webbtjänsterna, som Analysportalen använder sig av, kommer att vara i drift ytterligare ett år fram till slutet av 2022 innan de läggs ner. Fram till dess kommer skördningar av observationer ske från följande databaser: Artportalen, Observationsdatabasen, SERS och NORS.


Analysportalens livslängd Publicerad: 24 augusti 2021    Visa mer

Konsortiet Svenska LifeWatch upphör i slutet av 2021. Analysportalen kommer att förvaltas av SLU Artdatabanken ytterligare ett år fram till slutet av 2022 innan applikationen läggs ner. Istället kommer du att hitta en stor del av Analysportalens funktioner i den nya biodiversitetsdatainfrastrukturen SBDI som lanseras den 4 oktober 2021. Vissa funktioner kommer i fortsättningen att finnas på SLU Artdatabankens artfakta.se, och redan nu kan du ta del av Fyndkartor där.

Hos SBDI finns ett flertal funktioner för att söka fram data, främst Advanced search, Spatial search, Batch taxon search or Batch taxonID search. Det finns ytterliggare verktyg i SBDIs Spatial Portal, samt verktyg för att sökning och åtkomst av data via R paketet SBDI4R. Analysportalens användare rekommenderas att utforska SBDIs verktyg och webbplats, samt kontakta oss via Analysportalens support vid frågor.

 Visa mindre

Kom igång

 1. Välj data
  > Data > Artobservationer
 2. Filtrera och välj taxa
  > Filter > Taxa > Sök på taxonnamn
 3. Se resultatet
  > Resultat > t.ex. Artobservationskarta

Dina val syns alltid till höger => Mina val

Arbetsflöde
Analysis portal workflow
Klicka på bilden för förstoring

Applikationsbeskrivning

Citering

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:
Material och metoder
Data använda i den här studien har laddats ned från SLU Artdatabankens Analysportal (tidigare Svenska LifeWatch Analysportal) (Leidenberger et al., 2016) den [datum]. Följande databaser har använts:
 • - Artportalen
 • - ...
Referenslista
Leidenberger S, Käck M, Karlsson B, Kindvall O (2016) The Analysis Portal and the Swedish LifeWatch e-infrastructure for biodiversity research. Biodiversity Data Journal 4: e7644. doi: 10.3897/BDJ.4.e7644