Vi söker systemarkitekt för nationell forskningsinfrastruktur Publicerad: 08 december 2020

Naturhistoriska riksmuseet söker en systemarkitekt för Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI). SBDI är en nationell forskningsinfrastruktur som tillgängliggör data om biologisk mångfald och förser forskare och andra användare med kraftfulla verktyg för att modellera och analysera ekosystemprocesser på lokal, regional eller global nivå.

 Visa mer

Som systemarkitekt för SBDI kommer du att leda det svenska utvecklingsarbetet inom infrastrukturen samt koordineringen mellan de svenska utvecklarna och de internationella teamen. Du ansvarar vidare för att den svenska instansen av plattformen driftas på ett kostnadseffektivt sätt som garanterar hög tillgänglighet. Som systemarkitekt behöver du ständigt utveckla din egen tekniska kompetens, och bidra till diskussionerna både nationellt och inom det internationella utvecklarkonsortiet om vilka teknikval som ska göras. Du bidrar också till att de svenska utvecklarna får möjlighet till relevant utbildning. Du kommer att arbeta nära forskare för att utveckla infrastrukturens funktionalitet, och du kommer att utbilda både användare och tekniker i Sverige och utomlands. Du bör vara beredd på att delta i konferenser utomlands och att regelbundet resa till samarbetspartners inom och utom landet.

Mer information om tjänsten hittar du på Arbetsförmedlingen. Visa mindre


SBDI R-workshop & hackathon  Publicerad: 27 maj 2020    Visa mer

Two days in April Sweden, Norway and the UK met for an SBDI R-workshop and hackathon.

On 28-29 April we gathered a group of people for a workshop and hackathon. Our aim was to build R interfaces for users to access and analyse data Swedish biodiversity data. The two days resulted in a first skeleton of an R package that will allow the use of the ALA4R package, with some enhancements for easier occurrence search. We will now finalise a first working version of the SBDI4R package, which we intend to complement with further functionality for data filtering and analysis.
We met on a digital platform – joining collaborators from Sweden, Norway and the UK.

 

 Visa mindre

Trädportalen har flyttat in i Artportalen Publicerad: 27 maj 2020    Visa mer

Rapporteringssystemet för skyddsvärda träd, Trädportalen, har flyttat in i Artportalen.

Mycket grov och stor ek. Eken heter Rumskullaeken.

Alla fynd flyttades över till Artportalen den 25 mars 2020. Fynden blir direkt sökbara i Artportalen och är då inte längre åtkomliga från Trädportalen som samtidigt stängs ner. Data från Trädportalen finns därmed fortfarande tillgängligt även i Analysportalen.

Datat från Trädportalen består av cirka 700 000 fynd av skyddsvärda träd och är till största delen insamlade genom Länsstyrelsernas inventeringar. En mindre del kommer från allmänheten. 

 Visa mindre

Resultatet från Rödlista 2020 i Analysportalen Publicerad: 27 maj 2020    Visa mer

Data från Rödlistade arter i Sverige 2020 finns nu tillgängligt via Analysportalen. Resultatet visar att antalet rödlistade arter har ökat sedan Rödlista 2015, från 4 273 till 4 746.

Rött bokomslag med fågel. Illustration.

Rödlistade arter i Sverige 2020 visar sammantaget en viss försämring för Sveriges arter. Även om det finns flera exempel på arter det visat sig gå bättre för, både tack vare åtgärder och ökad kunskap, så har andelen rödlistade arter ökat jämfört med tidigare rödlistor och många arter har också förflyttats till högre hotkategorier.

 Visa mindre

Kom igång

 1. Välj data
  > Data > Artobservationer
 2. Filtrera och välj taxa
  > Filter > Taxa > Sök på taxonnamn
 3. Se resultatet
  > Resultat > t.ex. Artobservationskarta

Dina val syns alltid till höger => Mina val

Arbetsflöde
Analysis portal workflow
Klicka på bilden för förstoring

Applikationsbeskrivning

Citering

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:
Material och metoder
Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal (Leidenberger et al., 2016) den [datum]. Följande databaser har använts:
 • - Artportalen
 • - ...
Referenslista
Leidenberger S, Käck M, Karlsson B, Kindvall O (2016) The Analysis Portal and the Swedish LifeWatch e-infrastructure for biodiversity research. Biodiversity Data Journal 4: e7644. doi: 10.3897/BDJ.4.e7644
Tack
Vi tackar Svenska LifeWatch (SLW) för tillhandahållandet av e-infrastruktur-verktyg och –tjänster. SLW är finansierad av Svenska Vetenskapsrådet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som en nationell forskningsinfrastruktur (Grant No. 2017-00634).