Ny WFS-tjänst ersätter gamla WMS och WFS-tjänster Publicerad: 26 september 2022

Från 15 oktober fasas våra gamla WMS- och WFS-tjänster ut för att stängas ner vid årsskiftet 2022/2023. För den som ännu inte har bytt till den nya WFS-tjänsten för artobservationer är det hög tid att göra det nu.

SLU Artdatabankens nya WFS-tjänst tillåter dig att hämta in artobservationer direkt till ditt eget GIS-program. Du kan också använda tjänsterna för att göra direktanrop i din webbläsare utan att gå via ett GIS-program. WFS är en internationell standard för åtkomst av data via internet, som publicerar geografisk information i vektorformat.

WFS-tjänsten är kopplad mot vårt API för artobservationer från flera datakällor (Species Observation System API) från ett flertal olika dataleverantörer. Datainnehåll, databasernas uppbyggnad och deras syfte kan skilja sig åt, men omvandlas till ett gemensamt format med minsta gemensamma nämnare i vårt Species Observation System. Liksom den gamla WFS-tjänsten kan den nya inte hantera skyddade fynd. Skyddade fynd kommer man för närvarande bara åt om man har behörighet för detta. Dokumentation för tjänsten: https://github.com/biodiversitydata-se/SOS/blob/master/Docs/WfsService.md

Våra gamla WMS- och WFS-tjänster, som fram till 2020 drevs av Svenska LifeWatch (SLW), bygger på föråldrad teknik och har en rad problem som inte har kunnat åtgärdas. De stängs nu ned. Vi hänvisar därför till att övergå till den nya WFS-tjänsten så snart som möjligt för att få tillgång till aktuell och komplett data från våra datakällor.

Vid frågor kontakta oss på artdatabanken@slu.se

Fotnot: WMS (Web Map Service) är en visningstjänst och WFS (Web Feature Service) är en tjänst för direktåtkomst.


Ny WFS-tjänst Publicerad: 20 juni 2022    Visa mer

Nu finns en ny WFS-tjänst (Web Feature Service), som är kopplad till Species Observation System API:s databas.

SLU Artdatabankens nya WFS-tjänst (Web Feature Service) tillåter dig att hämta in artobservationer direkt till ditt eget GIS-program. Du kan också använda tjänsterna för att göra direktanrop i din webbläsare utan att gå via ett GIS-program. WFS är en internationell standard för åtkomst av data via internet, den publicerar geografisk information i vektorformat.

WFS-tjänsten är kopplad mot vårt API för artobservationer från flera datakällor (Species Observation System API) från ett flertal olika dataleverantörer. Datainnehåll, databasernas uppbyggnad och deras syfte kan skilja sig åt, men omvandlas till ett gemensamt format med minsta gemensamma nämnare i vårt Species Observation System. Den nya WFS-tjänsten kommer att ersätta nuvarande SLW WFS-tjänst som vi planerar att avveckla vid årsskiftet 2022-23 (tjänsten har en rad problem som fixas vid mån av tid).

Liksom den nuvarande SLW WFS-tjänsten kan den nya inte hantera skyddade fynd. Skyddade fynd kommer man av säkerhetsskäl bara åt direkt via API:et och om man har behörighet.

Dokumentation för tjänsten:https://github.com/biodiversitydata-se/SOS/blob/master/Docs/WfsService.md

OM man vill utveckla egna applikationer kan man också gå direkt mot vårt API för artobservationer från flera datakällor (Species Observation System API).

 Visa mindre

Nytt API för observationer Publicerad: 25 november 2021    Visa mer

Nu finns Species Observation System API publikt tillgängligt för att hämta observationsdata ur en rad olika svenska datakällor, däribland Artportalen. API:et finns tillgängligt via SLU Artdatabankens utvecklarportal och teknisk dokumentation finns tillgänglig på GitHub. Flertalet applikationer använder redan nu API:et, exempelvis SLU Artdatabankens Fyndkartor

SOAP-webbtjänsterna, som Analysportalen använder sig av, kommer att vara i drift ytterligare ett år fram till slutet av 2022 innan de läggs ner. Fram till dess kommer skördningar av observationer ske från följande databaser: Artportalen, Observationsdatabasen, SERS och NORS.

 Visa mindre

Analysportalens livslängd Publicerad: 24 augusti 2021    Visa mer

Konsortiet Svenska LifeWatch upphör i slutet av 2021. Analysportalen kommer att förvaltas av SLU Artdatabanken ytterligare ett år fram till slutet av 2022 innan applikationen läggs ner. Istället kommer du att hitta en stor del av Analysportalens funktioner i den nya biodiversitetsdatainfrastrukturen SBDI som lanseras den 4 oktober 2021. Vissa funktioner kommer i fortsättningen att finnas på SLU Artdatabankens artfakta.se, och redan nu kan du ta del av Fyndkartor där.

Hos SBDI finns ett flertal funktioner för att söka fram data, främst Advanced search, Spatial search, Batch taxon search eller Batch taxonID search. Det finns ytterliggare verktyg i SBDIs Spatial Portal, samt verktyg för att sökning och åtkomst av data via R paketet SBDI4R. Analysportalens användare rekommenderas att utforska SBDIs verktyg och webbplats, samt kontakta oss via Analysportalens support vid frågor.

 Visa mindre

Kom igång

 1. Välj data
  > Data > Artobservationer
 2. Filtrera och välj taxa
  > Filter > Taxa > Sök på taxonnamn
 3. Se resultatet
  > Resultat > t.ex. Artobservationskarta

Dina val syns alltid till höger => Mina val

Arbetsflöde
Analysis portal workflow
Klicka på bilden för förstoring

Applikationsbeskrivning

Citering

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:
Material och metoder
Data använda i den här studien har laddats ned från SLU Artdatabankens Analysportal (tidigare Svenska LifeWatch Analysportal) (Leidenberger et al., 2016) den [datum]. Följande databaser har använts:
 • - Artportalen
 • - ...
Referenslista
Leidenberger S, Käck M, Karlsson B, Kindvall O (2016) The Analysis Portal and the Swedish LifeWatch e-infrastructure for biodiversity research. Biodiversity Data Journal 4: e7644. doi: 10.3897/BDJ.4.e7644