Analysportalens livslängd Publicerad: 24 augusti 2021

Konsortiet Svenska LifeWatch upphör i slutet av 2021. Analysportalen kommer att förvaltas av SLU Artdatabanken ytterligare ett år fram till slutet av 2022 innan applikationen läggs ner. Istället kommer du att hitta en stor del av Analysportalens funktioner i den nya biodiversitetsdatainfrastrukturen SBDI som lanseras den 4 oktober 2021. Vissa funktioner kommer i fortsättningen att finnas på SLU Artdatabankens artfakta.se, och redan nu kan du ta del av Fyndkartor där.

Hos SBDI finns ett flertal funktioner för att söka fram data, främst Advanced search, Spatial search, Batch taxon search or Batch taxonID search. Det finns ytterliggare verktyg i SBDIs Spatial Portal, samt verktyg för att sökning och åtkomst av data via R paketet SBDI4R. Analysportalens användare rekommenderas att utforska SBDIs verktyg och webbplats, samt kontakta oss via Analysportalens support vid frågor.

Kom igång

 1. Välj data
  > Data > Artobservationer
 2. Filtrera och välj taxa
  > Filter > Taxa > Sök på taxonnamn
 3. Se resultatet
  > Resultat > t.ex. Artobservationskarta

Dina val syns alltid till höger => Mina val

Arbetsflöde
Analysis portal workflow
Klicka på bilden för förstoring

Applikationsbeskrivning

Citering

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:
Material och metoder
Data använda i den här studien har laddats ned från SLU Artdatabankens Analysportal (tidigare Svenska LifeWatch Analysportal) (Leidenberger et al., 2016) den [datum]. Följande databaser har använts:
 • - Artportalen
 • - ...
Referenslista
Leidenberger S, Käck M, Karlsson B, Kindvall O (2016) The Analysis Portal and the Swedish LifeWatch e-infrastructure for biodiversity research. Biodiversity Data Journal 4: e7644. doi: 10.3897/BDJ.4.e7644